Kontaktlinsen i Sverige

Albert Müller – först med att tillpassa kontaktlinser i Sverige

De första kontaktlinserna i Sverige tillpassades av tysken Albert Müller, vars firma tillverkade ögonproteser och sclerallinser av glas. På 50-talet hade Stockholms Förenade Specialoptiker ett linslager i sina lokaler på Stortorget i Gamla Stan. Någon individuell tillpassning utfördes dock inte, bärarna fick pröva dem några dagar och byta ut om de inte passade. Frågan om individuell tillpassning var kontroversiell. På denna tid förekom spänningar mellan optiker och ögonläkare, och många ögonläkare ansåg inte att optiker borde utföra mätningar av kornea. 1955 upprättades ett avtal enligt vilket mätningarna enbart fick utföras av ögonläkare.

Tillpassning linser

På 60-talet får kontaktlinserna sitt genombrott i Sverige

Mot slutet av 60-talet fick dock kontaktlinsen sitt genombrott i Sverige, då optikern Klas Nilsson och ögonläkaren Sölve Stenström började tillpassa korneallinser i Göteborg. Linserna importerades från Tyskland. Vid samma tid började man också importera de första mjuka kontaktlinserna, de tjeckiska s.k. ”Spofa”-linser som utvecklas av kemisten Otto Wichterle. Snart kom också en inhemsk tillverkning igång, bl.a med företaget Scanlens. Den mjuka kontaktlinsen Scanlens 75 som började tillverkas 1974 säljs fortfarande av Ciba Vision.

Försäljning via internet drar ner priset på kontaktlinser

Medan den tekniska utvecklingen av kontaktlinsen fortsatte förblev dock linserna ett dyrt alternativ till glasögon. I början av 2000-talet skedde dock en förändring, när internetbutiker som sålde kontaktlinser började dyka upp. Det blev möjligt att sälja kontaktlinser till priser som ofta var hälften av dem man fick betala hos optikern, och inom några år hade internetbutikerna tagit över en stor del av linsmarknaden. Optikernas monopol på kontaktlinser var därmed brutet. Detta var en del av den allmänna globaliseringen av optikbranschen, vid samma tid såg man också en etablering av lågpriskedjor som Specsavers.

Kravet på uppvisande av recept avskaffas

Optikerna bemötte detta dels genom anpassning, dels genom att gå till motattack och beskylla lågprisbutikerna för kvacksalveri och medicinsk okunskap, argument som kunde låta märkligt lika de ögonläkarna hade använt mot optikerna själva sextio år tidigare. 2009 kom dock den avgörande förändringen då Riksdagen beslutade om en ny lag som tog bort kravet på uppvisande av recept vid köp av kontaktlinser. Från och med 2011 är det därmed möjligt att även sälja kontaktlinser i livsmedelsbutiker, kosmetikbutiker, bensinmackar etc.