Typer av linser

Det finns idag många typer av kontaktlinser på marknaden, vilka varierar beroende på funktion, styrka och vilka typer av synfel de korrigerar för. Diskutera med din optiker vilken typ av kontaktlins som passar dig bäst.

Linser

Kontaktlinser kan vara tillverka av antaligen mjukt eller hårt material. Mjuka linser är populära, eftersom de är bekväma att bär. Hårda linser tar längre tid att vänja sig vid. De kan dock även korrigera för kraftigare brytningsfel. Personer med känsliga eller torra ögon föredrar ofta också denna typ av linser.

Månadslinser

Månadslinser den vanligaste typen av linser. Linsen tas ut varje kväll för rengöring och desinficering. Under natten förvaras de i en behållare med linvsätska, och man sätter in dem i ögonen igen nästa morgon. Som namnet antyder kan de brukas i upp till en månad. Månadslinser finns för närsynthet, översynthet och astigmatism.

Engångslinser

Engångslinser eller endagslinser är kontaktlinser som du bär en dag, varefter du slänger dem. Eftersom du inte behöver rengöra linserna är det enkelt, säkert och hygeniskt. Engångslinser finns idag för de flesta typer av synfel.

Dygnet runt-linser

Laseringrepp för att korrigera synfel bli allt vanligare. Det är många som inte riktigt vågar ta steget ut eller som inte har möjligheten. Nu finns ett alternativ som inte är långt ifrån att återställa synen utan dagliga i och urtagningar av kontaktlinser.

Dygnet runt linser har revolutionerat linsanvändandet. Tack vare ett nytt material, silikonhydrogel, finns det nu möjlighet att använda linser upp till 30 dagar i sträck. Och detta utan att du behöver plocka ur linserna för rengöring varje dag.

Tack vare silikonhydrogel andas nu dina ögon mer än sex gånger så mycket som traditionella månadslinser. Dina ögon syresätts på ett effektivt sätt och du kan nu tom sova med dina linser i ögonen.

Fördelarna är naturligtvis att du slipper hanteringen varje morgon och kväll. Linsen passa den vana linsanvändaren. Har du funderingar på att börja använda denna linstyp är det viktigt att du rådfrågar din optiker innan du startar.

Dygnetruntlinser finns för närsynthet och översynthet, och som progressiva linser. Hur länge man kan bära linserna är individuellt, vissa kan bära dem upp till 30 dagar.

Veckolinser

Linserna som bäras i en till tre veckor, hur lång tid beror på ordinationen man få från optikern. Liksom månadslinser tar man ut dem och rengör dem varje kväll, och sätter in dem igen nästa morgon.

Progressiva linser

Progressiva linser är kontaktlinser som gör att man kan ser bra på olika avstånd, beroende på vilken del av linsen man ser igenom. Övergången görs mjuk för att man inte ska behöva göra onaturliga rörelser. Detta gör dem särskilt lämpliga att använda vid åldersynthet, presbyopi. Progressiva linser finns som engångslinser, månadslinser och dygnet runt-linser.

Toriska linser

Toriska linser är kontaktlinser med en speciell slipning som gör att de kan korrigera för astigmatism. De finns som månadslinser och engångslinser.